Rzecz o Magii 4352 Kolorów

Żyj kolorowo, czyli...4352 kolorów na ekranie ATARI XL/XE!

Głównym powodem do dumy "małych" atarowców jest liczba kolorów, jakie może uzyskać ich komputerek, gdyż Atari XL/XE używa palety 256 kolorów (szesnaście barw i tyle samo odcieni). Jest to zarówno dużo i mało. Dużo w porównaniu z innymi komputerami 8-bitowymi, a mało gdyż oczywiście chciałoby się więcej.

Większą ilość kolorów w linii można łatwo uzyskać, włączając tryby 9, 10 i 11 BASIC-a. Wszystkie one używają komórki GTIACTL, której bity 6 i 7 sterują dodatkowymi trybami graficznymi GTIA (uwaga! Tryby te nie działają na archaicznych modelach Atari, gdyż dawniej w Atari umieszczano kość CTIA, która nie rozpoznaje tych trybów). Tryb 9 pozwala na uzyskanie 16 jasności koloru tła, 11 umożliwia wyświetlenie 16 kolorów o jasności tła, a tryb 10 dziewięciu kolorów ze 128-barwnej palety. Na tym kończą się możliwości systemu Atari. Owszem, można ozdobić jeszcze ekran duszkami, lecz efekty dalej będą niezadowalające. Siła grafiki Atari kryje się bowiem w przerwaniach. Można wyświetlać na przemian linie w trybach 9 i 11, da to złudzenie prawdziwego 256-kolorowego obrazu, dodatkowo warto co 1/50 sekundy "trząść" obrazem. Efekt taki został użyty w demie "Amiga Pictures" i w programie graficznym "Digi Paint". Pora na mądrą nazwę takiego oszustwa, a zowie się to INTERLACE. Jak poznać, że nasze oko jest oszukiwane zmianami obrazu 50 razy na sekundę? Po pierwsze, mimo tak dużej częstotliwości, wprawny obserwator wyczuje migotanie, a jeśli nie, to radzę rytmicznie poruszać głową góra-dół lub lewo-prawo. Gdy zobaczysz płynące linie, możesz być pewien, że interlace jest aktywny. Powyższą metodę radzę szybko zastosować na najbliższej Amidze (AleMIGA co?).

Wszystko czego dowiedziałeś się dotychczas z tego artykułu, Drogi Czytelniku, traktuje właściwie o standardowej ilości kolorów. Pora pomęczyć trochę staruszka Atari, więc do roboty! Odpal "Quick Assemblera"! Jeśli jesteś jednak miłośnikiem innego asemblera, np. "MAC/65", to będziesz musiał zmienić "opt 21" na ".opt obj", "org" na "*=", wszystkie "equ" na "=", przed znakami "<" i ">" dodać "#", a "dta b()" zamienić na ".byte" oraz oczywiście numerować linie. Radzę pozostać jednak przy "QA", bo choć jest może słabszy, to niewątpliwie wygodniejszy.

Rozpoczynamy więc historię 4352 kolorów. Niewątpliwie dziwi Cię ta liczba: dlaczego tyle? To proste: postanowiłem uzyskać 32 odcienie 136 kolorów. Brzmi dumnie co? Dobra! Koniec marudzenia, najpierw początek programu i trochę danych:

  ******************
  * '4352 COLORS!' *
  * done by RZoG *
  *  of SLIGHT!  *
  ******************

     opt 21

     org $8800

  main lda #0
     sta $22f
     jsr dlmak
     jsr tamak
     jsr on_it
     jmp loop

  hscr dta b(0)
  pom1 dta b($f)
  pom2 dta b(0)

  line dta b(0),b(0),b(0),b(0),b(0)
     dta b($11),b($22),b($33),b($44)
     dta b($55),b($66),b($77),b($88)
     dta b($99),b($aa),b($bb),b($cc)
     dta b($dd),b($ee),b($ff),b($fe)
     dta b($ed),b($dc),b($cb),b($ba)
     dta b($a9),b($98),b($87),b($76)
     dta b($65),b($54),b($43),b($32)
     dta b($21),b($10),b(0),b(0)

  dl  equ $9000
  tab1 equ $9200
  tab2 equ $9300
  dan  equ $9400

Jest to sam szkielet programu. Zawiera wywołania procedur, linię danych oraz rezerwuje miejsce w pamięci na ekran i niezbędne do pracy tablice. Uruchomianie tylko tej części nie da oczywiście żadnych efektów poza komunikatami o błędach.

Jako pierwszą wywołamy procedurę tworzącą ekran ("dlmak").

  dlmak ldy #0
     ldx #6
     lda #$70
  dma1 jsr dma3
     dex
     bne dma1
     ldx #136
  dma2 lda #$5f
     jsr dma3
     lda <line
     jsr dma3
     lda >line
     jsr dma3
     dex
     bne dma2
     lda #$41
     jsr dma3
     lda <dl
     jsr dma3
     lda >dl
  dma3 sta dl,y
     iny
     bne dma4
     inc dma3+2
  dma4 rts

Najpierw tworzonych jest 48 pustych linii, tak by efekt był na środku ekanu. Następnie w pętli "dma2" tworzy się 136 linii z włączonym przesuwem poziomym. Na dokładkę ustawiany jest koniec programu ANTIC-a i całość kończy się sympatycznym rts. Oczywiście zamiast tej krótkiej procedury mogłem umieścić cały program dla ANTIC-a w wierszach "dta".

Ekran już jest, teraz będą potrzebne dwie tablice kolorów (wyświetlane na przemian), co pozwoli uzyskać z 16 barw magiczną liczbę ich ilości, czyli 136.

  tamak lda #0
     tay
  tam1 sta dan,y
     iny
     adc #$10
     bne tam1
     ldx #0
  tam2 lda pom1
     sta pom2
  tam3 ldy pom2
     lda dan,y
     sta tab1,x
     ldy pom1
     lda dan,y
     sta tab2,x
     inx
     dec pom2
     bpl tam3
     dec pom1
     bpl tam2

W tym (jak i w innych) miejscu programu możesz wysilić się i poprawić mój celowo nieco toporny algorytm. W pętli "tam1" tworzona jest szesnastobajtowa tablica pomocnicza. Następna pętla tworzy pierwszą główną tablicę (15, potem 14, 13 itd. ciągów liczb zmniejszających się o 16 ($10)), jako trzecia tworzona jest podobna, lecz zawierająca, po kolei: 15, 14, ... wartości takich samych. Tak zbudowane tablice pozwalają uzyskać wyżej wspomniane 136 kolorów z kombinacji szesnastu barw, zgodnie z prawami kombinatoryki. Dla jasności: dlaczego nie 256 przypominam, że nałożenie niebieskiego i żółtego daje zielony, tak jak i nałożenie żółtego na niebieski.

Następnie trzeba ustawić pewne komórki w pamięci komputera. $230 to adres programu ANTIC-a, $22f jego szerokość i cechy specjalne. Ustawienie reszty powoduje wyświetlanie tzw. sprite'ów bez sprite'ów, czyli pionowych pasów (które w tym przypadku zasłaniają nie używane (lewą i prawą) części ekranu) oraz ustalenie kolorów ekranu.

  on_it lda <dl
     sta $230
     lda >dl
     sta $231

     lda #$21
     sta $22f

     lda #$ff
     sta $d00d
     sta $d00e

     lda #3
     sta $d008
     sta $d009

     lda #$0
     sta $2c0
     sta $2c1
     sta $2c8

     lda #34
     sta $d000
     lda #190
     sta $d001

     rts

Myślę, że nie muszę tłumaczyć, jaka komórka odpowiada za co i dlaczego tak, a nie inaczej. W przypadku wątpliwości zajrzyj do mapy pamięci ATARI XL/XE, sam popróbuj zmieniać wartości lub napisz do redakcji "Barymaga", jeśli będziesz miał jakiś konkretny problem.

Nadszedł już czas na ujawnienie najważniejszej części programu, czyli jego głównej pętli. Ci, którzy potrafią mogą umieścić ją na przerwaniu Display Listu (adres w komórce $200), lecz do naszych celów wystarczy oczekiwanie aż ANTIC zacznie tworzyć linię 54. W komórkę $d01b, czyli wspomnianym już wcześniej rejestrze GTIACTL ustawiamy bity tak, by uaktywnić dziewiąty tryb graficzny BASIC-a. Następnie, kolejno liczby z tablicy pierwszej przepisywane są do rejestru tła wraz z opóźnieniem do kolejnej linii (sta $d40a). Powyższa operacja zmienia kolor każdej kolejnej linii. W dalszej części do rejestru Hscrol ($d404), odpowiadającego za przesuw poziomy wpisywane są na przemian zero i dwójka, rozkaz różnicy logicznej (EOR) pozwala na wydatne skrócenie programu. Następnie zwiększany jest rejestr X i gdy osiągnie on wartość 136 oznacza to, że tablice (jak również ekran) skończyły się. Potem tło uzyskuje kolor czarny, program modyfikuje swoją część tak, aby używana była druga tablica i powtarzany jest trick z wartością przesuwu poziomego, by wychylenia linii zmieniały się. Na końcu sprawdzam czy nie jest naciśnięty klawisz "Shift", jeśli nie - wywołuję skok z powrotem do pętli głównej. Wszystkie instrukcje EOR pozwalają wydatnie zmniejszyć długość programu.

  loop lda #27
  lo1  cmp $d40b
     bne lo1

     lda #$40
     sta $d01b
     sta $d40a

     ldx #0
  lo2  lda tab1,x
     sta $d40a
     sta $d01a

     lda hscr
     eor #2
     sta hscr
     sta $d404

     inx
     cpx #136
     bne lo2

     lda #$0
     sta $d40a
     sta $d01a

     lda lo2+2
     eor #1
     sta lo2+2

     lda hscr
     eor #2
     sta hscr

     lda $d20f
     and #$8
     bne loop

  exit lda #0
     sta $d000
     sta $d001
     rts

     end

Po wpisaniu całego programu wreszcie możesz go zasemblować i uruchomić. Na ekranie powinno pokazać się 4352 kolorów. Obraz trochę miga, ale można to nieco zniwelować poprzez dodanie do pętli głównej (po rozkazie sta $d404) sekwencji:

     lda lo2+2
     eor #1
     sta lo2+2

Powoduje to zmianę tablicy, z której pobierane są kolory co linię, a nie jak miało to miejsce w poprzedniej wersji (raz na ramkę). Ma to również pewien efekt uboczny. Choć liczba kolorów nie zmieniła się i jest nadal ich 4352, to barwy są jakby bledsze. Efekt ten prawdopodobnie nie występuje w monitorach wyższej klasy, lecz zawsze można przecież podkręcić kontrast. Więcej kolorów da się uzyskać zwiększając ilość faz ekranowych, lecz taki zabieg spowoduje większe migotanie.

Wielu przyjemnych eksperymentów z grafiką "małego" Atari życzy
RZÓG

Nota redakcyjna: Na dysku z magazynem nagrane są programy pomocnicze do powyższego artykułu. Więcej szczegółów możecie znaleźć w artykule "Zawartość dysku".

- P.W. -