Klub Miłośników 8-bitowego ATARI

Pomysł założenia klubu użytkowników komputerów Atari (oczywiście klubu z prawdziwego zdarzenia!) nie dawał mi zasnąć przez wiele nocy. Szczęśliwym trafem w moich odczuciach nie byłem osamotniony, podobne myśli wielokrotnie nękały głowę LBS-a, jak i Sebana. Kilkakrotnie zdarzyło mi się rozmawiać o jakże fantastycznej idei z wyżej wspomnianymi atarowcami. Niestety przez dłuższy czas nie poczyniliśmy żadnych kroków w celu realizacji naszych planów, było to spowodowane wieloma względami, w tym miejscu należy wspomnieć o naszym lenistwie (w przypadku tej sprawy). Jednakże niektórzy atarowcy (choćby Soused Teat) pozostawali obojętni wobec poruszonej przez nas sprawy klubu... Wraz z realizacją pierwszego wydania "Barymaga" (czyli niniejszego), nadarzyła się wyśmienita okazja do zaprezentowania szerszemu gronu atarowców (mam nadzieję!) naszych pomysłów. Tak więc poniżej przedstawiam nasze założenia...

  1. Klub zrzeszałby użytkowników 8-bitowych komputerów Atari. Zakładamy, iż członkowie byliby posiadaczami co najmniej stacji dysków, gdyż programy zamierzamy wydawać na dyskietkach. Nie planujemy publikacji programów w wersji kasetowej, pominę fakt, iż wiele produkcji istnieje tylko na dysku...
  2. Członkowie płaciliby składki (możliwie jak najmniejsze), które byłyby przeznaczone na dyski z nowościami, dyskowy magazyn klubowy, wydruki nowości ukazujących się w naszej bibliotece PD oraz katalogi.
  3. Każdy członek dysponowałby kartą członkowską.
  4. Klub wydawałby magazyn dyskowy, w którym poruszane byłyby sprawy związane z funkcjonowaniem klubu, jak i z tematyką charakterystyczną dla tego typu publikacji.
  5. Każdego roku klub organizowałby zjazd członków, na którym prezentowane byłyby najnowsze osiągnięcia ludzi ze sceny, jak i wszelkie nowości. Na zlocie pokazywane byłoby megademo stworzone przez członków klubu. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby organizowanie konkursów na najlepszą muzykę, grafikę i demo (Music Compo, Gfx Compo, Demo Compo). Na zjeździe mile widziane byłyby również osoby nie należące do klubu. Po zlocie wydawane byłoby partro (w postaci specjalnego wydania klubowego magazynu).
  6. Klub prowadziłby własną bibliotekę programów PD, shareware oraz freeware. Być może współpracowalibyśmy z klubem ABBUC (w zakresie wymiany programów między bibliotekami). Raz lub dwa razy do roku publikowalibyśmy katalog programów naszego zbioru. Poza tym opisywalibyśmy nowości z biblioteki na łamach klubowego zinu.
  7. W przypadku dużej liczy członków, być może stworzylibyśmy kilka sekcji regionalnych, które oczywiście podlegałyby oddziałowi centralnemu.
  8. W miarę możliwości staralibyśmy się zapewnić członkom klubu dostęp do punktów serwisowych (naprawy oraz rozszerzenia sprzętu) oraz uruchomić poradnie, które pomagałyby rozwiązać wiele problemów (programowanie w językach: Action!, asembler, BASIC, Turbo BASIC XL; użytkowanie sprzętu; nowości na rynku).
  9. Idea klubu: członkowie biorą aktywny udział w działalności klubu, tzn. piszą artykuły do magazynu, tworzą programy (lub importują) do klubowej biblioteki. Uzdolnieni kodują efekty, tworzą grafikę lub muzykę, co z chęcią będzie wykorzystywane w corocznym megademie klubu

Bardzo prosimy o wszelkie listy (zarówno propozycje współpracy, jak i członkowstwa), które należy nadsyłać na adres redakcji "Barymaga", z dopiskiem "KLUB" na kopercie.

Jednocześnie chciałbym ogłosić konkurs na nazwę klubu, będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje.

- P.W. -