Charts Nasz Scenowy Ranking

NAJLEPSZE POLSKIE DEMA

NAJGORSZE POLSKIE DEMA

NAJLEPSZE GRY NA POLSKIM RYNKU

NAJGORSZE GRY NA POLSKIM RYNKU

NAJLEPSZE GRY WSZECH CZASÓW

NAJLEPSI POLSCY MUZYCY

NAJLEPSI POLSCY GRAFICY

NAJLEPSI POLSCY KODERZY

NAJSYMPATYCZNIEJSI

NAJMNIEJ LUBIANI

ZASADY GŁOSOWANIA

 1. Nadsyłajcie głosy w następujących kategoriach:
 1. Uwagi:

  1. Skrót "ind." (od "independent") oznacza "niezależny", czyli nie należący (aktualnie) do żadnej grupy.
  2. Znak "*" oznacza powołanie do życia nowej konkurencji, na którą należy już głosować.
  3. Głosować należy na każdą kategorię oddając po 10 głosów w uporządkowanej kolejności, tzn. 1. miejsce punktowane jest 10 punktami, zaś 10. miejsce 1 punktem. Jeżeli głosujecie na punkty: 3.; 5.; 12.; 14. i 15., to musicie pamiętać, że na 1. miejscu znajdują się najgorsze dema, najmniej lubiani atarowcy itp. Zaś ostatnie pozycje są najlepsze spośród zaprezentowanych w jednej z powyższych kategorii.
  4. Nie wolno głosować na własną grupę, własne produkcje oraz siebie samego.
  5. W przypadku głosowania na najgorsze dema musicie pamiętać o oddawaniu głosów tylko na produkcje powstałe od 1992 roku. Jest to spowodowane wieloma względami, ot chociażby nieustannie wzrastającym poziomem dem.
  6. Głosując na najlepsze gry (jak i na najgorsze) bierzcie pod uwagę produkty, które stosunkowo niedawno ukazały się na polskim rynku wydawniczym, co jest zresztą zrozumiałe i powszechnie stosowane w wielu listach rankingowych (niekoniecznie zaraz związanymi z komputerową sceną czy tym bardziej grami).
  7. Jeżeli znacie lepsze dema niż zaprezentowane przez nas w rubryce "NAJLEPSZE POLSKIE DEMA", bardzo prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji.
  8. Nie głosujcie na najlepszych koderów, muzyków, grafików, swapperów czy też grupy nie związane już od dłuższego czasu ze sceną, np. oddawanie głosów na Thorgala/WFMH jest bezcelowe, gdyż jego ostatnie produkcje datują się na rok 1991 (oczywiście mówimy tu tylko o atarowskiej scenie). Natomiast myślę, że jeszcze przez pewien czas można głosować na, np. Bartmana/Vacuum, który co prawda bezpowrotnie opuścił atarowską scenę (na rzecz Amigi), ale wszakże jego ostatnie produkcje są stosunkowo nowe ("SI"). W każdym bądź razie sprawa ta jest sporna i można w niej znaleźć wiele nieścisłości, niemniej jednak uważam, że takie rozwiązanie jest po prostu najkorzystniejsze.
  9. Przy ustalaniu pierwszej charts-listy staraliśmy się być jak najbardziej obiektywni i żywię głeboką nadzieję, iż wywiązaliśmy się z tego zadania jak najlepiej, nie urażając przy tym nikogo. Głosowało kilka członków grupy Slight oraz osoby niezależne.
  10. Prosimy o nadsyłanie głosów, uwag, jak i wszelkich spostrzeżeń na temat niniejszego działu na adres redakcji (z dopiskiem "CHARTS" na kopercie).
Z życzeniami zajmowania jak
najlepszych lokat w chartsach
- P.W. -