Zawartosc Dysku

Magazyn wraz z artykułami, danymi i programami pomocniczymi zajmuje dwie strony dysku.

I. Strona A (gęstość rozszerzona, DOS 2.5) zawiera pliki:

   XHANDLER.SYS
   BARYMAG.COM

   MSX1.CMP
   MSX2.CMP
   MSX3.CMP
   MSX4.CMP
   MSX5.CMP
   MSX6.CMP
   MSX7.CMP
   MSX8.CMP

   OD_REDAK.CMP
   MEGAZINE.CMP
   ANKIETA.CMP
   ZAWARTOS.CMP
   CZEKAMY.CMP
   OBSLUGA.CMP

   APC.ARC
   BASIC.ARC
   KOLOR.ARC
   PACKERS.ARC
   PLOTSRC.ARC
   UNARC24.COM

   XLTEST.EXE
   BELMONDO.EXE
 1. Pliki z rozszerzeniem ARC (.ARC) są archiwami, zawierającymi pliki pomocnicze do odpowiednich artykułów:

  • APC.ARC - historia i działalność grupy APC oraz charakterystyka jej członków; poszerzenie wiadomości zawartych w artykule "Kontakty, kontakty...".
  • BASIC.ARC - proste programy przykładowe; pomoc do artykułu "Słowa kluczowe Atari BASIC-a #1".
  • KOLOR.ARC - źródłówka i kod; pomoc do "Rzecz o magii 4352 kolorów".
  • PACKERS.ARC - zestaw kilku programów kompresujących. Ze względu na ograniczoną pojemność dysku z "Barymagiem" niemożliwe było zamieszczenie wszystkich programów, opisanych w artykule "Kilka słów o pakerach". Jednakże w każdym wydaniu postaramy się zamieścić przynajmniej dwa pakery...
  • PLOTSRC.ARC - źródło przykładowej procedury PLOT, opisanej w artykule "Najszybsze rysowanie kropek...".
  • UNARC24.COM - program dearchiwizujący pliki.
 2. XLTEST.EXE - rozbudowany program, badający konfigurację naszego Ataraka.

 3. BELMONDO.EXE - demo, o którym to już była mowa w artykule "Szczyt lamerstwa...".

II. Na stronie B nagrane są prawie wszystkie artykuły (30 plików), w gęstości zwiększonej, w formacie MYDOS 4.5.

III. Jak rozarchiwizować programy?

 1. Skopiuj odpowiednie archiwum na czysty dysk.
 2. Wgraj program "UNARC24.COM" (najlepiej z poziomu DOS-a 2.5).
 3. Wybierz opcję [A].
 4. Podaj nazwę archiwum, np. "BASIC.ARC" (można również "BASIC") oraz nazwę urządzenia docelowego, np. 1 (jako stacja nr 1).