Obłsuga Ninejszego Magazynu

Najwidoczniej podstawowe zasady obsługi "Barymaga" są Wam znane, skoro właśnie czytacie niniejszy tekst. Jednakże obsługę charakteryzuje mnogość dodatkowych opcji (ułatwiających użytkowanie magazynu oraz czytanie artykułów), które najprawdopodobniej nie są znane Czytelnikom.

I. MENU

 1. Funkcje podstawowe:
  • "-", joy "góra" - przesunięcie bary o jeden wiersz do góry lub scrolling tekstu o jeden wiersz w dół lub brak reakcji, opcja służy do wyboru odpowiedniego artykułu;
  • "=", joy "dół" - przesunięcie bary o jeden wiersz w dół lub scrolling tekstu o jeden wiersz do góry lub brak reakcji, opcja służy do wyboru odpowiedniego artykułu;
  • "Return", "fire" - potwierdzenie wyboru artykułu oraz przejście do jego czytania z ewentualnym jego załadowaniem;
  • "M" - włączenie lub wyłączenie odgrywania muzyki;
  • "1" - "8" - potwierdzenie wyboru odpowiedniej muzyki (jednej z ośmiu), ewentualne załadowanie jej do pamięci oraz rozpoczęcie odgrywania.
 2. Funkcje dodatkowe:
  • "Ctrl" + "Inverse" - włączenie lub wyłączenie migania tekstu wskazanego przez barę;
  • "Ctrl" + "M" - rozpoczęcie odgrywania muzyki (od początku).
 3. Uwagi:
  • w razie wystąpienia błędu podczas operacji odczytu tekstu bądź muzyki program wyświetli odpowiednie komunikaty;
  • prawidłowe wykonanie procedury "open" powoduje skasowanie tekstu znajdującego się aktualnie w pamięci operacyjnej, następnie program próbuje odczytaĆ odpowiedni plik (tekst lub dane muzyki);
  • po zatwierdzeniu wyboru artykułu "STOPKA REDAKCYJNA" program nie próbuje odczytać jego danych, gdyż znajdują się one w pamięci komputera.

II. CZYTANIE ARTYKUŁÓW

 1. Funkcje podstawowe:
  • "#", "=", "Space", joy "prawo" - wyświetlenie następnej lub ostatniej strony tekstu;
  • "+", "-", joy "lewo" - wyświetlenie poprzedniej lub pierwszej strony tekstu;
  • "Return", "Esc", "fire" - powrót do menu;
  • "M" - włączenie lub wyłączenie odgrywania muzyki.
 2. Funkcje dodatkowe:
  • "Ctrl" + "B", "Ctrl" + "H" - wyświetlenie pierwszej strony tekstu;
  • "Ctrl" + "E" - wyświetlenie ostatniej strony tekstu;
  • "Ctrl" + "L" - wyświetlenie strony tekstu aktywnej w chwili przejścia do menu, pod warunkiem, iż nie został załadowany nowy tekst oraz po powrocie (z menu) do czytania tekstu nie została zmieniona aktualnie wyświetlana strona (zawsze po przejściu do czytania program wyświetla stronę nr 1);
  • "Ctrl" + "+" - cofnięcie się o pięć stron lub wyświetlenie pierwszej strony tekstu;
  • "Ctrl" + "#" - przeskok o pięć stron do przodu lub wyświetlenie ostatniej strony tekstu;
  • "Ctrl" + "M" - rozpoczęcie odgrywania muzyki (od początku);
  • "Ctrl" + "Caps" - zmiana zestawu znaków (2 możliwości), użytego do wyświetlania tekstu;
  • "Ctrl" + "Inverse" - zmiana jasności tekstu oraz tła pod tekstem (3 możliwości).